Common milkweed (Asclepias syriaca)
Common milkweed (Asclepias syriaca)
Common milkweed seed pods
Common milkweed seed pods